Budowa infrastruktury elektroenergetycznej dla I etapu układu kogeneracji o mocy 3300kVA w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”

Budowa infrastruktury elektroenergetycznej dla I etapu układu kogeneracji o mocy 3300kVA w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”

Inwestor: Grupa Producentów Rozsad Krasoń

Miejsce: Kisiele

Zakres prac:

  • opracowanie dokumentacji projektowej,
  • dostawa i montaż rozdzielnicy SN,
  • dostawa i montaż rozdzielnicy nN-0,4kV 5000A,
  • dostawa i montaż transformatora 10,5/0,4kV o mocy 3300 kVA,
  • budowa linii kablowej SN o długości 600m,
  • uruchomienie.

Grupa Producentów Rozsad Krasoń

„Wszystkie roboty zostały wykonane sprawnie, z dużą starannością oraz terminowo. Rekomendujemy firmę Energis jako solidnego, doświadczonego i godnego zaufania partnera przy pracach elektroenergetycznych.”