Budowa zakładu przetwarzania chalcedonitu Crusil sp. z o.o. Inowłódz

Budowa zakładu przetwarzania chalcedonitu Crusil sp. z o.o. Inowłódz

Inwestor: Crusil sp. z o.o.

Miejsce: Inowłódz

Zakres prac:

  • budowa linii kablowej SN,
  • budowa stacji transformatorowych 2 x 1000 kVA oraz 1000 kVA,
  • budowa kanalizacji teletechnicznej wraz z siecią światłowodową,
  • montaż oświetlenia,
  • budowa zasilania linii technologicznej