Nadzór

Oferta Nadzór

Roboty elektryczne pod kontrolą

Nadzorujemy proces budowlany robót elektrycznych. Weryfikujemy ich zgodność z dokumentacją projektową, harmonogramem prac, specyfikacjami, przepisami oraz wymaganiami technicznymi, dbając o bezpieczeństwo i ochronę środowiska.

Posiadamy niezbędne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.